Webbiljett.se en tjänst av Actor Biljett och Entrésystem
 

Webbiljett och besökaren
Med vår tjänst kan besökaren via Internet välja plats, köpa biljett, skriva ut biljetten hemma och gå direkt till insläppet till evenemanget. Biljetten har en unik streckkod som läses av med en scanner, handdator eller i vändkors vid inpasseringen till arrangemanget. Detta möjliggörs av att tjänsten är integrerad med vårt kontroll- och inpasseringssystem och därigenom förhindras också missbruk.

Besökarna får bekvämligheten med att enkelt kunna välja plats och köpa biljetten hemma. I och med att man kan skriva ut biljetten hemma slipper besökaren köa för att köpa biljetten eller tidsödande besök hos ombud.

 

Hur funkar det

 

Webbiljett och arrangören
Det är enkelt att börja sälja biljetter via Internet med Actors lösning http://www.actor.se

  • För att kunna utnyttja vår tjänst behöver man ha Actors platsbokningssystem med integrerad kassa installerat.
  • Vi gör en webblayout av anläggningen med lokaler/sektioner och platser samt länkar in anläggningen till vår webbserver.
  • Vi utbildar och arrangören kan därefter lägga upp sina evenemang och sköta all administration.
  • Därefter kan man börja sälja biljetter via Internet. Det ger en världstäckande biljettdistribution.
  • Naturligtvis hanterar systemet även försäljning av traditionella biljetter på anläggningen, kansli m fl ställen.
  • Det går att ansluta ombud till vår lösning.
Copyright Actor biljett och Entrésystem 2023